Aktuálně

Pozvánka na letní Floru

... více

Našli se klíče

Na dětském hřišti se našly klíče Komu chybí, může si je vyzvednou na obecním úřad ... více
Kontakt
OÚ Hrdibořice
Hrdibořice 6
798 12 Kralice na Hané
tel. 582 382 062
Dat. schránka: m6uar88
ou@hrdiborice.cz

Úřední hodiny
Středa 17:00 - 19:00

Povinné informace

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Hrdibořice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Hrdibořice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce : 
Alexy Rudolf člen
Franek Michal předseda kontrolního výboru
Hraj Stanislav místostarosta
Kovařík Bohumil starosta
Kubalíková Zita člen
Oravec Josef člen
Slaná Irena člen
Zdražil Arnošt člen
Zemková Ivana  předsedkyně finančního výboru

4.

Kontaktní spojení

Název obce :   Hrdibořice
Adresa :   Hrdibořice 6, 798 12
Telefon : 582 382 062
E mail : obec.hrdiborice@tiscali.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

OÚ Hrdibořice
Hrdibořice 6
798 12 Kralice na Hané

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

OÚ Hrdibořice
Hrdibořice 6
798 12 Kralice na Hané

4.3.

Úřední hodiny

Úterý 17:00 - 19:00

4.4.

Telefonní čísla

582 382 062

4.5.

Čísla faxu

Fax: 582 382 062

4.6.

Adresa internetové stránky

www.hrdiborice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obec.hrdiborice@tiscali.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

Komerční Banka a.s.
číslo účtu/kód banky: 12621701/0100

6.

00288276

7.

DIČ

 

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet


Rozpočet obce

9.

Žádosti o informace

 

10.

Příjem žádostí a dalších podání

 

11.

Opravné prostředky

 

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Hrdibořice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

 

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Hrdibořice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy  zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Hrdibořice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

2011 © Obec Hrdibořice - Created by Radek Ohanka / eonline.cz