Aktuálně

Roušky pro seniory

Podařilo se nám získat omezený počet bavlněných roušek - 29 ks. Jelikož tím nemůžeme uspokojit potřeby všech našich obyvatel, rozhodli jsm ... více

Omezení výběru poplatků

Po dobu mimořádných opatření přerušuje obec Hrdibořice výběr poplatků za komunální odpad (popelnice) a psy v hotovosti n ... více
Kontakt
OÚ Hrdibořice
Hrdibořice 6
798 12 Kralice na Hané
tel. 582 382 062
Dat. schránka: m6uar88
ou@hrdiborice.cz

Úřední hodiny
Úterý 17:00 - 19:00

Vítejte na stránkách Obce Hrdibořice

Historie
První písemná zmínka o obci Hrdibořice se datuje rokem 1254 a v roce 2004 obec oslavila výročí 750 let.

Obec má 220 obyvatel a rozlohu katastru 379 ha. Od roku 1991, kdy příjem obce činil 160 tis. Kč a s postupným nárůstem až na 1500 tis. Kč v letošním roce, byl obecní majetek navýšen o téměř 30 milionů Kč.

Obec je napojena na společný vodovod a zdroj pitné vody se nachází v katastru obce. V roce 1994 byla dokončena plynofikace, a zahájena stavba hloubkové kanalizace a čistírny odpadních vod, která byla dokončena v roce 2002, včetně napojení všech nemovitostí v obci. Byla provedena rekonstrukce budovy obecního úřadu a zbudovány 2 obecní byty. V té době byla provedena rekonstrukce hřbitova a obecní kaple, zlikvidována skládka domovního odpadu na návsi, na jejímž místě byl založen malý park a provedena rekonstrukce místní komunikace.

Poměrně velká část peněz z obecního rozpočtu jde ročně na zakládání a údržbu zeleně v katastru obce. Jako příklad lze uvést Nápustný kanál pro záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů v národní přírodní památce „Hrdibořické rybníky" o celkových nákladech 5 mil. Kč a založení Remízu u říčky Blata o rozloze 1,5 ha v hodnotě 1 mil. Kč

 

2011 © Obec Hrdibořice - Created by Radek Ohanka / eonline.cz